KiszelKati.hu

Program - első rész

HELYZETELEMZÉSEN ALAPULÓ FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK

 • A lakosság igényeinek tudatosabb figyelembevétele pl. intézményi kínálat, nyitva tartás, szolgáltatási üzemidők.

 • Minőségi együttműködés az egyházakkal, nemzetiségi önkormányzattal, a civil erőkkel.

 • Közvetlenül és közvetetten kapcsolatban lévő szervezetekkel, közösségekkel, vagyonkezelőkkel való együttműködés fejlesztése.

 • Ágazatok közötti kapcsolatok összehangolása, az oktatás, a közművelődés, a sport, az egészségügy, a szociális szféra tudatos együttműködése.

INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK

 • Szilárd útburkolatok, járdák kivitelezése, parkolási gondok megoldása.

 • Felszíni vízelvezető rendszer kiépítése.

 • Helyi közösségi közlekedés megszervezése.

 • Temető és ravatalozó felújítása, korszerűsítése.

 • Szennyvízhálózat fejlesztése, a megkezdett beruházás folytatása.

 • Kerékpáros infrastruktúra fejlesztése.

 • Közterületek rendezettebbé tétele, karbantartása, köztéri szeméttárolók kihelyezése.

 • A jelenleginél gyakoribb piaci napok bevezetése, helyi kistermelők bevonásával.

 • A helyben elérhető települési szolgáltatások bővítése, minőségi javítása.

  "Ha tudni akarod, hogy egy nemzet mennyire becsüli a múltját, nézd meg a temetőit." (Széchenyi István)


  (fotó forrása: vicclap.hu)


Vissza