KiszelKati.hu

Összhang költségvetési kérdésekben

2020-ban a Képviselő-testület teljes egyetértésben fogadta el Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának költségvetését. Ez az egyetértés természetesen nem jelenti azt, hogy az elfogadást ne előzték volna meg parázs viták és több lépcsős egyeztetések.  A képviselők javaslatait, a bizottságok módosító javaslatait, a Polgármesteri Teadélutánon a lakosságtól elhangzott véleményeket, a már elnyert pályázatok kötelezettségeit, a hivatal munkatársainak meglátásait mind-mind be kellett építenünk, hogy végül egy konszenzuson alapuló, Nagykovácsi érdekeit a legmesszebb menőkig szem előtt tartó költségvetés születhessen. Köszönöm képviselőtársaimnak, az intézmények vezetőinek, a bizottsági tagoknak és a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak a sok munkát, amit a költségvetés előkészítésébe és elkészítésébe fektettek. A jól végzett munka eredménye egy feszes, szigorúan tervezett, de jól tartható, kiegyensúlyozott költségvetés.

A 2020. évben az intézmények megszokott magas színvonalú, stabil működtetése mellett komoly beruházásokra is lehetőségünk nyílik.

·         Megvalósulhat a nagykovácsiak által régóta vágyott kerékpárút Budapest-Nagykovácsi között.

·         A Lenvirág Bölcsőde két csoportszobával bővül.

·         Megkezdődhetnek az előkészületek a fő utca csapadékvíz elvezető pályázatának megvalósításához.

·         Folytatódnak az út- és járdaépítések.

·         Megkezdődhet az általános iskola bővítési terveinek kidolgozása.

2020-ban az Önkormányzat a jelenlegi tervek szerint csaknem 1,89 milliárd forintból gazdálkodhat.

A megemelkedett adóbevételek mellett az önkormányzat a normatív hozzájárulásokból, támogatásokból, pályázati bevételekből és az előző évi pénzmaradványból tervezhet kiadásokat.

Az alábbi diagram (a Tájoló márciusi számában) jól érzékelteti a kiadások megoszlását. Az is látható belőle, hogy az Önkormányzat a legtöbb alkalmazottat foglalkoztató szervezet Nagykovácsiban. Az intézményekben összesen több mint 130 fő dolgozik, így a munkavállalók számára kifizetett összeg a legjelentősebb költségvetési tétel, természetesen annak járulékaival együtt. A működési kiadások összegét idén megközelítik a beruházási, fejlesztési kiadások.

Összességében elmondható, hogy Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata a 2020. évben is fenntartja működőképességét és a működésen felül jelentős mértékben gondoskodik Nagykovácsi fejlesztéséről. Az önkormányzat pénzügyi helyzete stabil, egyensúlya biztosított, vagyona a tervezett beruházásokkal nő, hitellel nem terhelt.

A már elnyert támogatásokat és pályázatokat nézve jól látható, hogy értékes beruházások és fejlesztések megvalósulása várható az elkövetkezendő években, ennek ellenére 2020-ban is folyamatosan figyelemmel kísérjük a pályázati lehetőségeket és Nagykovácsi érdekeit szem előtt tartva nyújtjuk be pályázatainkat, támogatási kérelmeinket.

Vissza