KiszelKati.hu

A polgármester naplójából

2016. év 9. hét

Február 29. hétfő

Az alpolgármesterekkel és a Hivatal vezetőivel szokásos heti vezetői tanácskozást tartottunk, amin sok téma közt hangsúlyt kaptak a pályázati lehetőségek, a közvilágítás nélküli utcák terveinek előkészítése, az eltűnt utcanév táblák cseréje, az Önkormányzat Facebook oldalának beindítása.

Tárgyalásokat folytattam az alábbi témákban:

  • Zsíroshegyi kisbusz járat

  • TAO támogatási lehetőségek

  • Buda Környéki Televízió

Hivatali címemen 46 e-mailt olvastam és 20-at küldtem.

 Március 1. kedd

Szabadságon voltam a tavalyi évi szabadság terhére, de a napot részben munkával töltöttem.

Hivatali címemen 26 e-mailt olvastam és 11-et küldtem.

 Március 2. szerda

A Kecskehát tulajdonosainak képviselőjével tárgyaltam az adózási kötelezettségük ügyében.

Hivatali címemen 23 e-mailt olvastam és 13-at küldtem.

 Március 3-4. csütörtök-péntek

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége által szervezett és finanszírozott „Képviselők képzése tréningprogram”-on vettem részt képviselőtársaim nagyobb részével és a Hivatal vezetőségi tagjaival közösen. A tréning gyakorlatorientált és interaktív volt az alábbi outputokkal és képességek fejlesztésével:

  • a képviselők felelősségének, döntési szerepkörének tudatosítása, szerepköri elvárások definiálása (pl.: képviselő, mint közszereplő, mint stratégiai döntéshozó);

  • a résztvevők rutinosabbá válnak az önkormányzat stratégiai tervezési feladataiban: gyakorolják a stratégiai tervezés lépéseit, a hosszú távú, rövid távú célok, a prioritások, az akciótervek, feladatok meghatározási sorrendjét, összefüggéseit; az indikátorok helyes beemelését a tervekbe, a monitoring szerepét, a mutatószámokkal alátámasztott tervezés struktúráját;

  • csoportos döntéshozatali technikák variációinak megismerése, a döntési folyamatok átvilágítása, a döntési csapdák, csoportos döntési hibák felszínre hozása;

  • a lakossággal való kapcsolattartás formáinak, módszertanának megismerése (pl.: projekt alapú, vagy egyedi társadalmi részvételi folyamat tervezése, részvételi folyamat formái, terei);

  • közösségi tervezés módszertanának, eszköztárának megismerése (pl.: közösségi térképezés, elérhetőségi vizsgálat, közösségi műhelymunka módszerek), konkrét lehetőségek kidolgozása;

  • a hivatal és képviselők együttműködésének erősítése: a belső kommunikáció fejlesztése, hatáskörök, feladatkörök egyértelműsítése;

  • településre szabott projektek: megvalósítható elképzelések kidolgozása, az alternatívák leszűkítése, konkrét akciótervek kidolgozása.

A két nap alatt hivatali címemen 46 e-mailt olvastam és 10-et küldtem


„A legtöbb embernek bőven van ideje mindenre, amit igazán szeretne.” (Csányi Vilmos)Vissza