KiszelKati.hu

Eltelt egy év

Egy évvel ezelőtt, 2014. október 22-én tett esküt az Önök jóvoltából megválasztott új Képviselő-testület. A megalakulás óta a Képviselő-testület összetétele Ledács-Kiss Miklós képviselő lemondása miatt változott. 2015. februártól a megüresedett képviselői mandátumot az egyéni listán következő legtöbb szavazatot elért jelölt, Gerely Gábor kapta.

Az elmúlt év során 11 rendes képviselőtestületi ülésen, 10 rendkívüli képviselőtestületi ülésen vettek részt a képviselők, 197 határozatot hoztak és 22 rendeletet vagy rendeletmódosítást fogadtak el. A Pénzügyi és településfejlesztési bizottság 12-szer, az Ügyrendi, összeférhetetlenségi, jogi és külső kapcsolatok bizottság 9-szer, az Egészségügyi és szociális bizottság 8-szor, az Oktatási, kulturális, sport, turisztikai és környezetvédelmi bizottság pedig 14-szer ülésezett. A számok is jól tükrözik, hogy aktív munkával telt az év, és sikerült kompromisszumra, még több esetben konszenzusra jutni a képviselőknek a felmerülő kérdésekben és témakörökben.

Ahogyan minden ember a napi munkájában, hétköznapi feladataiban kénytelen megküzdeni minden eredményért, minden kis sikerért, hasonlóképpen küzdelmes a képviselők és a településvezetés munkája is. Sokszor nem is látható, mennyi munka, mennyi fáradozás, erőfeszítés van egy egyszerűnek tűnő döntés mögött. Mennyi utánajárás, mennyi ébren töltött éjszaka előz meg egy új lépést. Én mégis hiszem, döntéseink, cselekedeteink napról napra előbbre visznek, eredményeket hoznak. És nem csak a kézzelfogható, anyagi természetű sikerekre gondolok eredményként. Eredménynek tekintek egy konszenzust is, eredménynek tekintem mások meghallgatását, a közösség épülését, a jó dolgokért való összefogást. A békés, viszály nélküli hétköznapokat, az építő vitát, a döntések utáni felelősségvállalást, a tervek megvalósulását. Igen, mindezek már fellelhető eredmények a kézzel fogható, anyagi természetű teljesítmények mellett.

Egy év telt el. Ez meglehetősen kevésnek tűnik, ugyanakkor eltelt mandátumunk egyötöde. Talán kissé türelmetlenek vagyunk mindannyian, sokkal előbbre szeretnénk már tartani és vannak, akik elvárnák, hogy a település vezetésének váltásával varázsütésre oldódjanak meg az évek vagy akár évtizedek alatt felgyülemlett problémák. Sajnos azt tudni kell, hogy hiába hallgatjuk meg, hiába értjük meg mindenkinek a baját, elégedetlenségét, olyan döntéseket nem hozhatunk, ami mindenkinek egyformán tetszik, egyforma elégedettséget vált ki. Nyolcezer embernek nem lehet egyformán megfelelni, de azt állíthatom, hogy a teljes településvezetés azon munkálkodik, hogy Nagykovácsi az adott lehetőségekhez képest a legoptimálisabban fejlődjön, ugyanakkor maradjon meg annak az ékszerdoboznak, amiért mindnyájan oly annyira szeretjük.

Néhány példa, amit az elmúlt évben értünk el (nem fontossági sorrendben):

 • Megküzdöttünk közösen, összefogással a jég pusztító erejével.

 • Beruházásokat kezdtünk meg, folytattunk vagy fejeztünk be: pl. bölcsődeépítés, gyermekorvosi rendelő, inkubátorház építése, szennyvízhálózat fejlesztése, iskolabővítés, LED-es közvilágítás korszerűsítése, közvilágítás bővítése, járdaépítés, felszíni vízelvezetés és útjavítás.

 • Új munkahelyeket teremtettünk.

 • Új pályázatokat nyújtottunk be (pl. útjavítás; Száva utcai óvoda fűtéskorszerűsítés; sportpályaépítés; vis maior pályázatok).

 • Több millió forint megtakarítást értünk el korábbi szerződések módosításával.

 • A törvény szerint rendeztük az étkezési térítési díjakat, amely a szülők számára jelentős megtakarítást jelent.

 • Idős lakosok a korábbinál kedvezőbb építményadó kedvezményeket kapnak, valamint születésnapi köszöntésként vásárlási utalványt.

 • Civil szervezetek segítségével és a velük való összefogás eredményeként: megszépítettük az iskola kertjét, az iskola tornatermét kihasználhatóbbá tettük (térelválasztó), sváb és rovásírásos helységnévtáblát kapott településünk, megtisztítottuk az Ördögárok patak egy szakaszát és a Békás tó környékét, nemzetközi tábort szerveztünk, Civil Kerekasztal Fórumot tartottunk.

 • A civil szervezetek támogatására szánt összeget számottevő mértékben növeltük, és jelentős a civilek számára juttatott természetbeni juttatások mértéke is.

 • Lakóközösség kérésére, ahol ez forgalomtechnikailag indokolt volt, forgalmi rend változást vezettünk be.

 • Igyekszünk segíteni a vállalkozások helyben való megtelepedését.

 • Megszerveztük az óvoda nyári folyamatos nyitva tartását. A nyári szünet alatt folyamatosan biztosítottunk helyszíneket az iskolás gyerekek táboroztatására.

 • Az iskolában kicseréltettük a megrongálódott szekrényeket és újakat is készítettünk.

 • A Német Nemzetiségi Önkormányzat számára állandó helyiséget biztosítottunk.

 • A hulladéknaptáron kívül több ingyenes zöldhulladék szállítást, veszélyes és elektronikai hulladék begyűjtést szerveztünk.

 • Korábban megszüntetett szelektív hulladékgyűjtő helyeket indítottunk újra.

 • Csatlakoztunk a „Legszebb konyhakertek” Magyarország programhoz.

 • Átszerveztük és racionalizáltuk a Nagykovácsi Településüzemeltetési Kft-t, a működésének további felülvizsgálata jelenleg is tart.

 • Közterek és közintézmények virágosításáról gondoskodtunk.

 • Nagymértékben javítottuk az Önkormányzat kommunikációját és információáramlását: pl. megreformáltuk az Önkormányzat hírújságját, amely a Tájoló nevet kapta, és amelyet jelentősen kibővített tartalom jellemez. Megújítottuk, új eseménynaptárral és naprakész információkkal látjuk el a nagykovacsi.hu honlapot. Információ megosztásra kihasználjuk az internet adta lehetőségeket (nagykovacsi.hu, kiszelkati.hu, facebook oldalak). Rendszeresen hírt adunk a nagykovácsi eseményekről, történésekről a Buda Környéki Tv és a helyi Kábel Tv adásaiban. Havonta „A polgármester válaszol” címmel riportműsor készül aktuális kérdésekről, amely a Tv adásokon kívül az Interneten is megtekinthető. Megdupláztuk a polgármesteri és jegyzői fogadóórák számát. Információs táblát helyeztünk ki a Polgármesteri Hivatal előtt.

 • A korábbiaknál jelentősen magasabb számú résztvevővel rendeztünk közmeghallgatást.

 • A korábbinál jóval koncentráltabban figyelünk a település közösségére, több közösségépítő, kapcsolatteremtő rendezvényt szerveztünk (pl. hagyományteremtő gyereknapi “Családi piknik” a kastélykertben; iskolaudvar szépítő).

 • Csatlakoztunk az Európai Mobilitási Héthez, amelynek keretében Egészségnapot és Sportágválasztót is szerveztünk.

 • Rendszeresen támogatjuk a kulturális és művészeti élet kezdeményezéseit. 

 • Nagykovácsi csatlakozott a Mária Út zarándokútvonalhoz.

A felsorolás ugyan nem teljes körű, de az jól látható, hogy igyekszünk körültekintőek lenni és a Nagykovácsi lakosok minden korosztályára, valamennyi rétegére figyelmet fordítani. Van még időnk. Négyszer annyi, mint amennyi eddig eltelt. Ha összefogunk és a racionalitás talaján maradunk, biztosítani tudjuk Önkormányzatunk stabil költségvetését, és jelentős fejlődést érhetünk el, de ehhez a lakosság mellénk állására és felelősségteljes együttműködésére is nagy szükség van.

Nagyon köszönöm Nagykovácsi polgárainak, hogy állhatatos, szorgalmas munkával helytállnak a hétköznapokban, és hogy építő jellegű kritikáikkal, előrevivő tanácsaikkal rendszeresen segítik Önkormányzatunk munkáját. Külön köszönöm a vállalkozásoknak és a magánszemélyeknek azt, hogy felelős adófizetői magatartásukkal támogatták a közcélok megvalósulását. Nagykovácsi fejlődéséhez, az előrehaladáshoz elengedhetetlen az összefogás, a közös gondolkodás és a közös munka. Fontos, hogy ne a hibát, a rosszat kutassuk egymás cselekedeteiben, inkább igyekezzünk meglátni a jót, az értékeset, az előrevivőt. Higgyék el, ettől mindenki boldogabb lesz, és hamarosan együtt örülhetünk közös sikereinknek.

Kérem, továbbra is tartsanak velünk, tartsanak ki mellettünk, ahogy eddig és meglátják, az összefogás, a közös gondolkodás, az együttes munka meghozza gyümölcsét.

Amiként kezdtem, végig az maradtam.
Ahogyan kezdtem, mindvégig azt csinálom.

(Pilinszky János)

Vissza